Λήψη ADS-B δεδομένων με χρήση Raspberry -3o ΜΕΡΟΣ

Και φτάνουμε στην εγκατάσταση και του client, ολοκληρώνοντας την κατασκευή.

OPENSKY FEEDER

Πάλι με χρήση τερματικού:

  • Κατεβάζουμε το πρόγραμμα με την εντολή : wget https://opensky-network.org/files/firmware/opensky-feeder_latest_armhf.deb
  • Το εγκαθιστούμε : sudo dpkg -i opensky-feeder_latest_armhf.deb

Πολύ σύντομα τελειώνει η εγκατάσταση και βρισκόμαστε στην οθόνη που θα περάσουμε τις παραμέτρους του σταθμού λήψης. Οι συντεταγμένες της θέσης μας στην αρχή σε μορφή πχ +38.χχχχ +23.χχχχ , ύψος, μετά Dump brunch αφήνουμε default, UserName το αφήνουμε κενό τώρα,  εκτός αν ήδη κάναμε εγγραφή στο OpenSky και ξέρουμε το username. Ολες τις επόμενες παραμέτρους τις προσπερνάμε με enter. Το serial θα περαστεί αυτόματα.

Τέλειωσε λοιπόν η εγκατάσταση και μένει να τεστάρουμε αν δουλεύει!.

  • sudo systemctl start opensky-feeder.service
  • sudo systemctl status opensky-feeder.service

Θα μας δείξει ότι έχει συνδεθεί και στέλνει δεδομένα. Πάλι μπορούμε να δούμε αν όλα λειτουργούν καλά γράφοντας στον browser http://localhost:8080 και θα πρέπει να δούμε μια σελίδα όπως στη φωτό.

OPENSKY Registration

Τώρα μπορούμε να πάμε στην σελίδα του OpenSky και να φτιάξουμε ενα λογαριασμό. Ακολουθήστε τις οδηγίες και μετά την ενεργοποίηση θα πρέπει απλά να τρέξουμε πάλι το config του feeder και να μη πειράξουμε τις προηγούμενες ρυθμίσεις παρά μόνο να συμπληρώσουμε το username:

  •  sudo dpkg-reconfigure opensky-feeder

Πλέον ο σταθμός λήψης είναι έτοιμος και ήδη βλέπουμε τα στατιστικά μας και τα δεδομένα : https://opensky-network.org/my-opensky

Τέλος επειδή θέλουμε αυτα τα προγράμματα να τρέχουν αυτόματα με κάθε επανεκκίνηση  θα δώσουμε δυό ακόμη εντολές για να τα ορίσουμε σαν service:

  • sudo systemctl enable dump1090-fa.service
  • sudo systemctl enable opensky-feeder.service

 

TIP: H εφαρμογή opensky-feeder δεν ενημερώνει το configuration  του dump1090-fa με αποτέλεσμα να μη βλέπουμε τη θέση του σταθμού στο χάρτη όπως και τους ομόκεντρους κύκλους απόστασης. Μπορούμε να περάσουμε τις ίδιες συντεταγμένες που δώσαμε πριν, στο αρχείο config :

sudo nano /etc/default/dump1090-fa  και προσθέτουμε στη γραμμή NET_OPTIONS τις συντεταγμένες όπως στο παράδειγμα: NET_OPTIONS=”–net –net-heartbeat 60 –net-ro-size 1300 –net-ro-interval 0.2 –net-ri-port 0 –net -ro-port 30002 –net-sbs-port 30003 –net-bi-port 30004,30104 –net-bo-port 30005 –lat 38.0877 –lon 23.8050

Share the joy
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply